Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Báo cáo
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm:


TTTên văn bảnNgày ban hành
1Báo cáo sô 112/BC-HĐND ngày 21/9/2017 của TT HĐND thị xã về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ về kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh 7 tháng đầu năm 2017 các khoản đóng góp của nhân dân và tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại UBND phường Tân Bình và UBND xã Tiến Thành.21/9/2017

2Báo cáo số 110/BC-HĐND ngày 19/9/2017 của TT HĐND thị xã về Kết quả giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn thị xã.19/9/2017

3Báo cáo số 54/BC-HĐND ngày 27/6/2017 của TT HĐND thị xã về kết quả công tác tháng 6, chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của Thường trực và 02 Ban HĐND thị xã27/6/2017

4Báo cáo số 42/BC-HĐND ngày 06/6/2017 của TT HĐND thị xã về tình hình hoạt động của HĐND thị xã và các xã-phường 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 201706/6/2017

5Báo cáo số 41/BC-HĐND ngày 06/6/2017 của TT HĐND thị xã về tình hình hoạt động tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2017 của TT, 02 Ban HĐND thị xã06/6/2017

6Báo cáo số 40/BC-HĐND ngày 01/6/2017 của HĐND thị xã về kết quả khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các xã-phường01/6/2017

7Báo cáo số 37/BC-HĐND ngày 16/5/2017 của TT HĐND thị xã về kết quả khảo sát tình hình hoạt động của hệ thống truyền thanh trên địa bàn16/5/2017

8Báo cáo số 33/TB-HĐND ngày 05/5/2017 của TT HĐND thị xã về tình hình hoạt động tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 của Thường trực và 02 Ban HĐND thị xã05/5/2017

9Báo cáo số 23/TB-HĐND ngày 07/4/2017 của HĐND thị xã về tình hình hoạt động tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2017 của Thường trực và 02 Ban HĐND thị xã07/4/2017

10Báo cáo số 21/BC-HĐND ngày 28/3/2017 của HĐND thị xã về tình hình hoạt động quý I/2017, phương hướng nhiệm vụ quý II/201728/3/2017

[1] 2  »  Trang cuối
Lượt truy cập:

Online:
Đóng