Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Công văn
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm:


TTTên văn bảnNgày ban hành
1Công văn số 50/HĐND ngày 15/6/2017 của HĐND thị xã về thống nhất chủ trương danh mục đầu tư các công trình15/6/2017

2Công văn số 44/HĐND ngày 07/6/2017 của TT HĐND thị xã về việc thống nhất chủ trương tổ chức kỳ họp bất thường HĐND xã Tân Thành07/6/2017

3Công văn số 39/HĐND ngày 19/5/2017 của TT HĐND thị xã về việc chuẩn bị nội dung giám sát năm 2018 của HĐND xã-phường19/5/2017

4Công văn số 34/HĐND ngày 08/5/2017 của TT HĐND thị xã về việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác HĐND thi xã lần thứ hai nhiệm kỳ 2016-202108/5/2017

5Đề nghị xem xét trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Tân Đồng07/3/2017

6Công văn số 09/HĐND ngày 09/02/2017 của HĐND thị xã về việc đề nghị nội dung giám sát năm 2018 của HĐND thị xã09/02/2017

7Đề cương hướng dẫn kèm theo Công văn số 101/HĐND ngày 20/11/2015 của TT HĐND thị xã20/11/2015

8Công văn số 101/HĐND ngày 20/11/2015 của TT HĐND thị xã về việc hướng dẫn tổng kết nhiệm kỳ 2011-201620/11/2015

9Công văn số 87/HĐND ngày 14/10/2015 của Thường trực HĐND thị xã về tổ chức hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ hai năm 201514/10/2015

10Công văn số 76/HĐND ngày 31/8/2015 của Thường trực HĐND thị xã về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 14-HĐND thị xã31/8/2015

[1] 2  »  Trang cuối
Lượt truy cập:

Online:
Đóng