Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Hai Ban
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2017. (26/7/2017)

Chiều ngày 24/7/2017, ông Nguyễn Sỹ Nhật-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy-Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã chủ trì họp Ban Pháp chế để thẩm tra nội dung các báo cáo về tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2017 trình kỳ họp thứ tư HĐND thị xã; tham dự buổi thẩm tra có: Ông Giang Xuân Sơn-PCT UBND thị xã, các Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Thành viên Ban Pháp chế HĐND thị xã; lãnh đạo các đơn vị: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Công an, phòng Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra thị xã; Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Qua giám sát tại các cơ quan trong 6 tháng đầu năm và thẩm tra các báo cáo thực thi pháp luật trình kỳ họp thứ tư HĐND thị xã. Ban Pháp chế nhận thấy, trong 6 tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy-UBND thị xã, sự giám sát có trọng tâm, trọng điểm của HĐND thị xã nên công tác Tư pháp được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tình hình quốc phòng-an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định, công tác đấu tranh phòng chống, trấn áp các loại tội phạm được tăng cường; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiếp tục được quan tâm thực hiện; việc quản lý trật tự xây dựng đô thị có nhiều chuyển biến so với những năm trước đây, ý thức chấp hành của nhân dân trong việc xin giấy phép xây dựng cũng được nâng lên; công tác cải cách thủ tục hành chính được UBND thị xã chú trọng, chỉ đạo thực hiện thường xuyên và đi vào nề nếp; hoạt động của hệ thống một cửa điện tử thị xã và các phường-xã tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, giảm phiền hà cho người dân khi đến liên hệ giải quyết công việc, tỷ lệ giải quyết đúng hẹn hồ sơ thủ tục hành chính cho nhân dân đạt 96,5%; công tác phối hợp điều tra nắm bắt tình hình, đấu tranh phòng ngừa và xử lý kịp thời các tin báo tố giác tội phạm; việc phê chuẩn khởi tố và bắt tạm giam bị can đảm bảo đúng quy định, tránh không để lọt tội phạm và làm oan sai đối với người vô tội, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  


Ban KT-XH HĐND thị xã thông qua kết quả giám sát tình hình thu thuế, thu nợ đọng thuế tại Chi Cục thuế thị xã và tình hình hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã. (8/6/2017)

Sáng ngày 8/6/2017, đồng chí Trần Hữu Hiền, UVBTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND thị xã đã chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo kết quả tình hình thu thuế và thu nợ đọng thuế của Chi cục Thuế thị xã và tình hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao thị xã.

Kết quả giám sát của Ban KT-XH HĐND thị xã cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2017 Chi cục Thuế thị xã thu được trên 147,2 tỷ đồng, đạt 44% so với dự toán tỉnh giao và bằng 159% so với cùng kỳ. Ước thực hiện 5 tháng đầu năm 2017, Chi cục Thuế thị xã thu được 179,7 tỷ đồng, đạt 54% so với dự toán tỉnh giao cả năm và bằng 150% so với cùng kỳ năm 2016. Về tình hình thu nợ đọng thuế, số nợ thuế phải thu là hơn 205 tỷ đồng, trong đó có 79,4 tỷ đồng nợ thuế năm 2016 chuyển qua. Chi cục Thuế thị xã đã thu được 89,7 tỷ đồng; thực hiện cưỡng chế nợ thuế 215 lượt, với 45 tỷ đồng thông qua trích tiền gửi ngân hàng, biện pháp hóa đơn. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thu thuế và nợ đọng thuế trên địa bàn còn một số khó khăn như việc thu thuế phi nông nghiệp còn thấp, do năm 2017 là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định bộ thuế phi nông nghiệp giai đoạn 2017-2021; việc nợ đọng tiền sử dụng đất còn chiếm tỷ lệ cao; một số công ty nhà nước cho thuê đất hoặc được cấp quyền khai thác khoáng sản từ nhiều năm trước nhưng chưa triển khai thực hiện dự án nên không thu được tiền thuế; công tác phối hợp, thông tin giữa Chi cục Thuế và các xã-phường còn có mặt hạn chế, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao.

Trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã cũng đã phối hợp các cơ quan, ban-ngành, đoàn thể và các xã-phường tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi, hội diễn văn nghệ, các giải thể thao... phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đồng thời, thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, VHXH trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã. Tại cuộc họp, các thành viên của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã đề nghị Trung tâm Văn hóa-Thể thao cần cụ thể hóa một số nội dung liên quan đến hiệu quả hoạt động trong công tác tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác tuyên truyền, phối hợp tổ chức cũng như việc khai thác cơ sở vật chất được trang bị như nhà thi đấu đa năng, sân vận động.... 


Ban Pháp chế HĐND thị xã họp thông qua báo cáo kết quả giám sát tại Viện KSND thị xã và Chi cục THADS thị xã. (8/6/2017)

Chiều ngày 07/6/2017, ông Nguyễn Sỹ Nhật-Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả giám sát tại Viện KSND thị xã và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đồng Xoài; tham dự đoàn giám sát gồm có: Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thị xã; lãnh đạo Ban KT-XH HĐND thị xã; lãnh đạo các đơn vị: TAND, Viện KSND, Chi cục THADS, Công an, Tư pháp, Thanh tra, TC-KH thị xã; Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Qua báo cáo kết quả giám sát, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của cơ quan điều tra, tăng cường trách nhiệm trong công tác kiểm sát, điều tra 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, 100% tội phạm bị truy tố đúng người, đúng tội. Kết quả đã giải quyết 259 tin tố giác, tin báo, đạt 92,2%; điều tra các vụ án hình sự 176 vụ/311 bị can, đạt 96,2%; thực hiện quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 208 vụ/364 bị cáo; thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc bắt, tạm giam, tạm giữa và kiểm sát thi hành án hình sự 644 trường hợp; giải quyết 298 vụ án dân sự, 640 vụ án hôn nhân gia đình, 35 vụ án kinh doanh thương mại và 12 vụ án hành chính; thi hành án dân sự được 2.644 việc với số tiền 273,544 tỷ đồng; phối hợp Tòa án nhân dân thị xã tổ chức 20 phiên xét xử lưu động nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương; chủ động tổ chức 17 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, Viện kiểm sát nhân dân thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đã có chuyển biến nhưng chưa cao, còn án hủy; việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm còn chậm; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng hiệu quả chưa cao. Báo cáo kết quả giám sát, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, kết quả thực hiện thi hành án được 2.644 vụ việc, thụ lý nhiều hơn cùng kỳ 534 vụ việc, có điều kiện thi hành 2.336 việc và chưa có điều kiện thi hành 308 việc; tổng số tiền thi hành là 273,544 tỷ đồng, thụ lý ít hơn cùng kỳ 72,727 tỷ đồng, số tiền có điều kiện thi hành 241,849 tỷ đồng và số tiền không có điều kiên thi hành là 31,695 tỷ đồng; tổ chức cưỡng chế thành công 15 vụ việc theo quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Số vụ việc phức tạp, giá trị phải thi hành lớn và khó thi hành ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến kết quả thi hành án; tài sản là quyền sử dụng đất đã kê biên, định giá và đưa ra bán đấu giá nhưng chưa bán được, phải giảm giá nhiều lần, kéo dài thời gian thi hành án; án hôn nhân gia đình còn tồn đọng nhiều do sau khi ly hôn đương sự bỏ đi khỏi địa phương; án hình sự về đánh bạc, ma túy có hình phạt hành chính và hình phạt bổ sung là phạt tiền nhưng người phải thi hành án bỏ đi khỏi địa phương. 


Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đồng Xoài. (26/5/2017)

Sáng ngày 25/5/2017, ông Nguyễn Sỹ Nhật-Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã chủ trì buổi giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đồng Xoài; tham dự đoàn giám sát gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thị xã; lãnh đạo Ban KT-XH HĐND thị xã; lãnh đạo các đơn vị: TAND, Chi cục THADS, Công an, Tư pháp, Thanh tra, TC-KH thị xã; Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã, nhìn chung được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của Thị ủy, UBND thị xã và Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng với sự phối hợp của các ngành chức năng, nhất là các đơn vị khối nội chính, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã đã mở nhiều đợt cao điểm để giải quyết án tồn đọng, đồng thời cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với những đối tượng có điều kiện thi hành nhưng lẫn tránh, chây ỳ. Thời gian qua Chi cục Thi hành án dân sự thị xã đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nhằm giảm số lượng án tồn đọng, kết quả thực hiện thi hành án được 2.644 vụ việc, thụ lý nhiều hơn cùng kỳ 534 vụ việc (704 vụ việc cũ chuyển qua và 1.940 vụ việc mới), có điều kiện thi hành 2.336 việc và chưa có điều kiện thi hành 308 việc; tổng số tiền thi hành là 273,544 tỷ đồng, thụ lý ít hơn cùng kỳ 72,727 tỷ đồng (vụ việc cũ chuyển qua là 171,29 tỷ đồng và việc mới thụ lý 102, 254 tỷ đồng), số tiền có điều kiện thi hành 241,849 tỷ đồng và số tiền không có điều kiên thi hành là 31,695 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Số vụ việc phức tạp, giá trị phải thi hành lớn và khó thi hành ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến kết quả thi hành án; án hôn nhân gia đình còn tồn đọng nhiều do sau khi ly hôn đương sự bỏ đi khỏi địa phương; án hình sự  về đánh bạc, ma túy có hình phạt hành chính và hình phạt bổ sung là phạt tiền nhưng người phải thi hành án bỏ đi khỏi địa phương; tài sản là quyền sử dụng đất đã kê biên, định giá và đưa ra bán đấu giá nhưng chưa bán được, phải giảm giá nhiều lần, kéo dài thời gian thi hành án. 


Ban pháp chế HĐND thị xã giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân thị xã. (26/5/2017)

Chiều ngày 24/5/2017, đồng chí Nguyễn Sỹ Nhật-Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã chủ trì Đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân thị xã trong năm 2016 và quý I năm 2017. Tham dự đoàn giám sát có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thị xã; lãnh đạo Ban KT-XH HĐND thị xã; lãnh đạo các đơn vị: TAND, Chi cục THADS, Công an, Tư pháp, Thanh tra, TC-KH thị xã; Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Qua báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện Kiểm soát nhân dân thị xã; trong thời gian qua Viện Kiểm sát nhân dân thị xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của cơ quan điều tra, tăng cường trách nhiệm trong công tác kiểm sát, điều tra 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, 100% tội phạm bị truy tố đúng người, đúng tội. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016 và quý I năm 2017, tổng số vụ án hình sự mới bị khởi tố 176 vụ/311 bị can; thụ lý 287 tin báo, tố giác về tội phạm, tăng 11 tin so với cùng kỳ. Cơ quan điều tra đã xác minh, giải quyết 265 tin báo tố giác, đạt 92,3%, không có trường hợp nào quá hạn. Thực hiện quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân thị xã đã thụ lý điều tra 203 vụ, với 365 bị can; đã giải quyết 183 vụ/322 bị can; xét xử 208 vụ việc, với 364 bị cáo; phối hợp Tòa án nhân dân thị xã tổ chức 20 phiên xét xử lưu động nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương; chủ động tổ chức 17 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên; thực hiện kiểm sát bắt tạm giữ hình sự 256 người và tạm giam 388 người; xử lý 298 vụ án dân sự, 640 vụ án hôn nhân gia đình, 47 vụ án thương mại, hành chính và không có vụ án nào liên quan đến lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Viện kiểm sát nhân dân thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đã có chuyển biến nhưng chưa cao, còn án hủy; việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm còn chậm; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng hiệu quả chưa cao. 


Ban Pháp chế HĐND thị xã Đồng Xoài thẩm tra tình hình thực thi pháp luật năm 2016. (16/12/2016)

Vừa qua, Ban pháp chế HĐND thị xã họp Ban thông qua báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật năm 2016. Ông Nguyễn Sỹ Nhật-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy-Thành viên Thường trực HĐND thị xã-Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; các ủy viên Ban Pháp chế HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp và các phòng, ban chuyên môn có liên quan.


Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã Đồng Xoài thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ ba HĐND thị xã khóa IV. (14/12/2016)

Vừa qua, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã tổ chức họp Ban để thông qua báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và văn hóa-xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; tình hình và kết quả hoạt động của UBND thị xã năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017. Ông Trần Hữu Hiền-Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy-Trưởng Ban KT-XH HĐND thị xã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQVN thị xã và lãnh đạo các phòng ban của thị xã có liên quan. 


Ban Pháp chế HĐND thị xã giám sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Công an thị xã Đồng Xoài. (5/10/2016)

Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND thị xã tổ chức Đoàn giám sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Đồng Xoài. Tham gia Đoàn giám sát gồm có: Thường trực HĐND thị xã; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã; Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan.


Ban Pháp chế HĐND thị xã giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài. (5/10/2016)

Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND thị xã tổ chức Đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài. Tham gia Đoàn giám sát gồm có: Thường trực HĐND thị xã; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã; Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan.


Ban Kinh tế-xã hội HĐND thị xã Đồng Xoài giám sát tình hình thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án trên địa bàn thị xã. (22/9/2016)

Vừa qua, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế-xã hội HĐND thị xã tổ chức giám sát tình hình thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án trên địa bàn thị xã tại Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã và Ban Quản lý dự án thị xã. Đoàn giám sát do ông Trần Hữu Hiền-Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy-Trưởng Ban Kinh tế-xã hội Hội đồng nhân dân thị xã làm trưởng đoàn; tham dự đoàn giám sát có các ông (bà) là Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Thành viên Ban KT-XH HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo một số phòng ban có liên quan.


[1] 2  3  4  »  Trang cuối
Lượt truy cập:

Online:
Đóng