Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
HĐND xã, phường
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm:


TTTên văn bảnNgày ban hành
1HĐND phường Tân Phú tổ chức kỳ họp thứ tư, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng nhân dân phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài tổ chức kỳ họp thứ tư, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. (20/1/2017)

 Vừa qua, tại Hội trường UBND phường Tân Đồng, HĐND phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ tư; về dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nguyễn Hữu Hường-Phó Chủ tịch HĐND thị xã, dự kỳ họp có 24/25 đại biểu HĐND phường Tân Đồng; đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn phường và Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể của phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Mặt trận, Trưởng các khu phố và đại diện cử tri các khu phố.


Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thị xã tiếp xúc với cử tri phường Tân Thiện. (17/1/2017)

Chiều ngày 11/8/2015, Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai của HĐND tỉnh khóa VIII và kỳ họp thứ mười bốn HĐND thị xã khóa III tại phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài. Tham dự buổi tiếp xúc gồm có: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Ủy ban MTTQVN thị xã; đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã ứng cử tại phường Tân Thiện, đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng-ban thị xã; lãnh đạo Đảng ủy -HĐND-UBND-UBMTTQVN phường và hơn 40 cử tri phường Tân Thiện.


Hội đồng nhân dân phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài tổ chức kỳ họp thứ ba, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. (17/1/2017)

 Vừa qua, tại Hội trường UBND phường Tân Thiện, HĐND phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ ba; về dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Phạm Quốc Minh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã, dự kỳ họp có 22/25 đại biểu HĐND phường Tân Thiện; đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn phường và Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể của phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Mặt trận, Trưởng các khu phố và đại diện cử tri các khu phố.


Hội đồng nhân dân phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài tổ chức kỳ họp thứ mười ba, khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. (14/1/2016)

Sáng ngày 12/01/2016, tại Hội trường UBND phường Tân Đồng, HĐND phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ mười ba; về dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nguyễn Hữu Hường-Thị ủy viên-PCT HĐND thị xã, dự kỳ họp có 22/24 đại biểu HĐND phường Tân Đồng; đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn phường và Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể của phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Mặt trận, Trưởng các khu phố và đại diện cử tri các khu phố. 


Hội đồng nhân dân phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài tổ chức kỳ họp thứ chín, khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. (8/3/2015)

 Ngày 27/01/2014, tại Hội trường A-UBND phường Tân Bình, HĐND phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ chín, khóa III, về dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Trần Hữu Hiền-UVBTV Thị ủy Đồng Xoài-Phó Chủ tịch HĐND thị xã, dự kỳ họp có 25/26 đại biểu HĐND phường Tân Bình; đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn phường và Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể của phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Mặt trận, Trưởng các khu phố và đại diện cử tri các khu phố.


Lượt truy cập:

Online:
Đóng