Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
HĐND xã, phường
Hội đồng nhân dân phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài tổ chức kỳ họp thứ chín, khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016.
(8/3/2015)

 Ngày 27/01/2014, tại Hội trường A-UBND phường Tân Bình, HĐND phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ chín, khóa III, về dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Trần Hữu Hiền-UVBTV Thị ủy Đồng Xoài-Phó Chủ tịch HĐND thị xã, dự kỳ họp có 25/26 đại biểu HĐND phường Tân Bình; đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn phường và Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể của phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Mặt trận, Trưởng các khu phố và đại diện cử tri các khu phố.

 Kỳ họp thứ chín HĐND phường Tân Bình, khóa III đã xem xét báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 của Thường trực HĐND phường; các báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-VHXH-QPAN, thu-chi ngân sách năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến kiến nghị. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh trong năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015; HĐND phường Tân Bình nhận định, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành tích cực của UBND phường, sự giám sát có hiệu quả của HĐND, cùng với sự ủng hộ của nhân dân nên kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014 đều đạt so với kế hoạch của UBND thị xã giao và Nghị quyết HĐND phường đề ra. Thu ngân sách đạt 101% KH, công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường và công tác làm đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tốt; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và giáo dục đào tạo được thực hiện có hiệu quả, trao tặng được 01 căn nhà tình thương và 01 căn nhà đồng đội cho các hộ khó khăn về nhà ở, giới thiệu việc làm cho 821 lao động, đạt 274% KH, đào tạo nghề cho 115 lao động, đạt 104% KH, giảm 8 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo, đạt 114,2% KH; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được giữ vững.

Về dự và chỉ đạo tại kỳ họp, ông Trần Hữu Hiền-UVBTV Thị ủy-Phó Chủ tịch HĐND thị xã đã đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT, VH-XH, QP-AN của phường; đồng thời, ông cũng đề nghị phường Tân Bình tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được cần tập trung thảo luận, xem xét đưa vào Nghị quyết của HĐND xã và có biện pháp thực hiện ngay từ đầu năm 2015 đối với một số nhiệm vụ trọng tâm, đảm đảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu UBND thị xã giao.
Ngoài những nội dung thường lệ, tại kỳ họp lần này, HĐND phường đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND phường; thực hiện các thủ tục lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND phường bầu và bầu thành viên 02 Ban HĐND phường; HĐND phường đã tiến hành các bước theo đúng quy trình, quy định và các văn bản hướng dẫn của HĐND tỉnh, thị xã; đối với các ý kiến chất vất của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường tại phiên họp tổ trước kỳ họp thứ chín và các ý kiến của UBMTTQVN phường chuyển đến đã được UBND phường trả lời bằng văn bản và Chủ tịch UBND phường giải trình, làm rõ tại kỳ họp.
Kỳ họp bế mạc sau 1 ngày làm việc và đã thông qua 11 Nghị quyết, với sự nhất trí của 100% đại biểu HĐND phường có mặt, bao gồm: Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND phường; Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND phường; Nghị quyết về chương trình hoạt động và giám sát năm 2015 của Thường trực, 02 Ban HĐND phường; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa-xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2015; Nghị quyết về dự toán thu-chi ngân sách năm 2015; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND phường bầu; Nghị quyết về thành lập 02 Ban HĐND phường; Nghị quyết về ban hành quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động của 02 Ban HĐND phường; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng, Phó và thành viên Ban Kinh tế-Xã hội HĐND phường và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng, Phó và thành viên Ban Pháp chế HĐND phường.
Một số hình ảnh tại kỳ họp:
Ông Trần Hữu Hiền-UVBTV Thị ủy-Phó Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại kỳ họp.
Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Bình biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.
Tác giả: Anh Mỹ
Nguồn tin: VP HĐND&UBND thị xã
Bài viết cùng chủ đề
Bài viết mới nhất
Lượt truy cập:

Online:
Đóng