Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
HĐND xã, phường
Hội đồng nhân dân phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài tổ chức kỳ họp thứ tư, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.
(20/1/2017)

 Vừa qua, tại Hội trường UBND phường Tân Đồng, HĐND phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ tư; về dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nguyễn Hữu Hường-Phó Chủ tịch HĐND thị xã, dự kỳ họp có 24/25 đại biểu HĐND phường Tân Đồng; đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn phường và Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể của phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Mặt trận, Trưởng các khu phố và đại diện cử tri các khu phố.

 
Ông Nguyễn Hữu Hường-Phó Chủ tịch HĐND thị xã
phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Tại kỳ họp, HĐND phường đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 của Thường trực HĐND phường; các báo cáo của UBND phường về tình hình và kết quả hoạt động năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-VHXH-QPAN, thu-chi ngân sách năm 201 6 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến kiến nghị. Qua các báo cáo của UBND phường Tân Đồng tại kỳ họp cho thấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 của phường đều đạt so với kế hoạch của UBND thị xã giao và Nghị quyết HĐND phường đề ra, cụ thể như: Thu ngân sách đạt 100% KH; công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả; đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí đầu tư 02 tuyến đường giao thông khu phố theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và đầu tư 03 tuyến đường điện chiếu sáng; công tác giáo dục đào tạo được thực hiện có hiệu quả; giới thiệu việc làm cho 873/300 lao động, đạt 291%KH, đào tạo nghề cho 180/180 lao động, đạt 100% KH, giảm 03/02 hộ nghèo, đạt 150% KH; đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời, không để đơn thư tồn đọng; công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Tiến độ thực hiện làm đường giao thông nông thôn còn chậm, ý thức giữ gìn văn minh đô thị một bộ phận nhân dân chưa tốt; tình hình an ninh trật tự về trộm cắp tài sản, tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang vỉa hè, vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra.
Đối với 04 ý kiến chất vất của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường tại phiên họp tổ trước kỳ họp thứ tư và 04 ý kiến của UBMTTQVN phường chuyển đến và các ý kiến chất vấn tại kỳ họp liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn; công tác làm đường giao thông nông thôn; việc lắp đặt hệ điện, hệ thống nước máy phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn phường và chính sách khám bảo hiểm y tế đối với người có công đã được Lãnh đạo UBND phường trả lời bằng văn bản và giải trình, làm rõ tại kỳ họp.
Kỳ họp được nghe ông Nguyễn Hữu Hường-Phó Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo, trong đó ông đề nghị HĐND phường cần tập trung thảo luận, xem xét đưa vào Nghị quyết của HĐND phường và có biện pháp thực hiện ngay từ đầu năm 2017 đối với một số nhiệm vụ trọng tâm, đảm đảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao.
Kỳ họp bế mạc sau 01 ngày làm việc và đã thông qua 04 Nghị quyết, với sự  nhất trí của 100% đại biểu HĐND phường có mặt,BAO GỒM: Nghị quyết về chương trình hoạt động và giám sát năm 2017 của Thường trực, 02 Ban HĐND phường; Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2017; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa-xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2017; Nghị quyết về dự toán thu-chi ngân sách năm 2017. 
Tác giả: Anh Mỹ
Nguồn tin: VP HĐND&UBND thị xã

Bài viết cùng chủ đề
Bài viết mới nhất
Lượt truy cập:

Online:
Đóng