Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
HĐND xã, phường
Hội đồng nhân dân phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài tổ chức kỳ họp thứ ba, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.
(17/1/2017)

 Vừa qua, tại Hội trường UBND phường Tân Thiện, HĐND phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ ba; về dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Phạm Quốc Minh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã, dự kỳ họp có 22/25 đại biểu HĐND phường Tân Thiện; đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn phường và Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể của phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Mặt trận, Trưởng các khu phố và đại diện cử tri các khu phố.

 

Ông Phạm Quốc Minh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Tại kỳ họp này, HĐND phường đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 của Thường trực HĐND phường; các báo cáo của UBND phường về tình hình và kết quả hoạt động năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-VHXH-QPAN, thu-chi ngân sách năm 201 6 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến kiến nghị. Qua các báo cáo của UBND phường Tân Thiện tại kỳ họp cho thấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 của phường đều đạt so với kế hoạch của UBND thị xã giao và Nghị quyết HĐND phường đề ra, cụ thể như: Thu ngân sách đạt 100% KH; công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả; đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí đầu tư 02 tuyến đường giao thông khu phố và đầu tư 05 tuyến đường điện chiếu sáng; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và giáo dục đào tạo được thực hiện có hiệu quả, giới thiệu việc làm cho 621/300 lao động, đạt 207%KH, đào tạo nghề cho 100/80 lao động, đạt 125% KH, giảm 02/02 hộ nghèo, đạt 109% KH; đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời, không để đơn thư tồn đọng; công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo ổn định.
Đối với các ý kiến chất vất của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường tại phiên họp tổ trước kỳ họp thứ ba, các ý kiến của UBMTTQVN phường chuyển đến và các ý kiến chất vấn tại kỳ họp liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; công làm đường giao thông nông thôn và việc lắp đặt hệ thống nước máy phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn phường đã được cán bộ, công chức và Lãnh đạo UBND phường trả lời bằng văn bản và giải trình, làm rõ tại kỳ họp.
Kỳ họp được nghe ông Phạm Quốc Minh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo, trong đó ông đề nghị HĐND phường cần tập trung thảo luận, xem xét đưa vào Nghị quyết của HĐND phường và có biện pháp thực hiện ngay từ đầu năm 2017 đối với một số nhiệm vụ trọng tâm, đảm đảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao.
Kỳ họp bế mạc sau 01 buổi làm việc và đã thông qua 05 Nghị quyết, với sự  nhất trí của 100% đại biểu HĐND phường có mặt, bao gồm: Nghị quyết về chương trình hoạt động và giám sát năm 2017 của Thường trực, 02 Ban HĐND phường; Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2017; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa-xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2017; Nghị quyết về dự toán thu-chi ngân sách năm 2017; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng đường giao thông khu phố năm 2017.
Tác giả: Anh Mỹ
Nguồn tin: VP HĐND&UBND thị xã
Bài viết cùng chủ đề
Bài viết mới nhất
Lượt truy cập:

Online:
Đóng