Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Kế hoạch


Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm:


TTTên văn bảnNgày ban hành
3Kế hoạch số 90/KH-HĐND ngày 17/8/2017 của TT HĐND thị xã về giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.17/8/2017

4Kế hoạch số 85/KH-HĐND ngày 14/8/2017 của TT HĐND thị xã về giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh 7 tháng đầu năm 2017 và các khoản thu đóng góp của nhân dân, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.14/8/2017

5Kế hoạch số 36/KH-HĐND ngày 12/5/2017 của Thường trực HĐND thị xã về tổ chức Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND thị xã12/5/2017

6Kế hoạch số 28/KH-HĐND ngày 19/4/2017 của Thường trực HĐND thị xã về khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các xã-phường19/4/2017

7Kế hoạch số 24/TB-HĐND ngày 07/4/2017 của HĐND thị xã về khảo sát tình hình hoạt động của hệ thống truyền thanh trên địa bàn thị xã07/4/2017

8Kế hoạch số 25/KH-HĐND ngày 10/3/2017 của HĐND thị xã về Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.10/3/2017


10Kế hoạch số 105/BC-HĐND ngày 01/12/2015 của Thường trực HĐND thị xã về tổ chức tổng kết hoạt động của HDND thị xã nhiệm kỳ 2011-201601/12/2015

[1] 2  »  Trang cuối
Lượt truy cập:

Online:
Đóng