Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Kế hoạch giám sát


Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm:


TTTên văn bảnNgày ban hành
3Kế hoạch số 30/KH-HĐND-KTXH ngày 21/4/2017 của Ban KTXH về giám sát tình hình thu thuế, nợ đọng thuế trên địa bàn thị xã21/4/2017

4Kế hoạch số 29/KH-HĐND-KTXH ngày 21/4/2017 của Ban KTXH về giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm VH-TT thị xã21/4/2017


6Kế hoạch số 71/KH-KTXH ngày 24/8/2015 của Ban KT-XH HĐND thị xã về giám sát công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn thị xã24/8/2015

7Kế hoạch số 70/KH-KTXH ngày 24/8/2015 của Ban KT-XH HĐND thị xã về giám sát công tác triển khai và xây dựng các tuyến đường "Xanh, sạch, đẹp và an toàn" trên địa bàn thị xã24/8/2015

8Kế hoạch số 35/KH-KTXH ngày 25/4/2015 của Ban KT-XH HĐND thị xã giám sát tình hình lập bộ thu phí rác, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trên địa bàn25/4/2015

Lượt truy cập:

Online:
Đóng