Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Kế hoạch giám sát
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm:


TTTên văn bảnNgày ban hành
1Kế hoạch 100/KH-HĐND-PC ngày 06/9/2017 của Ban Pháp chế Giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp, hợp tác xã của tư nhân tình hình thu nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã.13/9/2017

2Kế hoạch 108/KH-HĐND-PC ngày 06/9/2017 của Ban Pháp chế về Giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thị xã.13/9/2017

3Kế hoạch số 32/KH-HĐND-BPC ngày 05/5/2017 của Ban Pháp chế giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi cục THADS thị xã05/5/2017

4Kế hoạch số 31/KH-HĐND-BPC ngày 05/5/2017 của Ban Pháp chế giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện KSND thị xã05/5/2017


6Kế hoạch số 73/KH-PC ngày 24/8/2015 của Ban Pháp chế HĐND thị xã về giám sát tình hình tổ chức hoạt động và kết quả quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn thị xã24/8/2015

7Kế hoạch số 72/KH-PC ngày 24/8/2015 của Ban Pháp chế HĐND thị xã về giám sát tình hình thực hiện công tác tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thị xã24/8/2015

8Kế hoạch số 33/KH-BPC ngày 15/4/2015 của Ban Pháp chế HĐND thị xã về giám sát công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng đô thị và xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn15/4/2015

Lượt truy cập:

Online:
Đóng