Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
kỳ họp thứ ba nhiệm kỳ 2016-2021
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm:


TTTên văn bảnNgày ban hành
1Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND thị xã về nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 201716/12/2016

2Biểu mẫu kèm theo Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND thị xã về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 201716/12/2016

3Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND thị xã về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 201716/12/2016

4Biểu mẫu kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND thị xã về dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 201716/12/2016

5Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND thị xã về dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 201716/12/2016

6Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND thị xã về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND thị xã Đồng Xoài16/12/2016

7Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND thị xã về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã năm 201716/12/2016

8Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND thị xã về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2016-202115/12/2016

9Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND thị xã về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2016-202115/12/2016

10Biểu mẫu kèm theo Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 06/12/2016 của UBND thị xã về việc đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 201706/12/2016

[1] 2  3  4  »  Trang cuối
Lượt truy cập:

Online:
Đóng