Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Kỳ họp thứ mười bảy
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm:


TTTên văn bảnNgày ban hành
1Báo cáo số 18/BC-HĐND ngày 11/4/2016 của HĐND thị xã về tổng kết hoạt động của HĐND thị xã Đồng Xoài khóa III, nhiệm kỳ 2011-201611/4/2016

2Chương trình làm việc kỳ họp thứ mười bảy Hội đồng nhân dân thị xã Đồng Xoài khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016

3Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 22/3/2016 của Thường trực HĐND thị xã về kết quả Hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, chương trình kỳ họp thứ mười bảy HĐND thị xã khóa III22/3/2016

4Báo cáo tham luận của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã về một số kinh nghiệm trong công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình do UBND thị xã trình HĐND tại các kỳ họp25/02/2016

5Báo cáo tham luận của Ban Pháp chế HĐND thị xã về kinh nghiệm giám sát hoạt động của các cơ quan Tư pháp trên địa bàn thị xã25/02/2016

6Báo cáo tham luận của UBND thị xã về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn thị xã25/2/2016

7Báo cáo tham luận của Tổ đại biểu số 4-HĐND thị xã về kinh nghiệm hoạt động của Tổ đại biểu trong việc thực hiện tiếp xúc cử tri, theo dõi, tổng hợp, chuyển các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét giải quyết và đôn đốc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri25/2/2016

8Báo cáo tham luận của Thường trực HĐND xã Tiến Thành về những thuận lợi khó khăn trong tổ chức và hoạt động của HĐND xã25/2/2016

9Báo cáo tham luận của Thường trực HĐND phường Tân Bình về những thuận lợi khó khăn trong tổ chức và hoạt động của HĐND phường25/2/2016

10Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND thị xã Đồng Xoài khóa III, nhiệm kỳ 2011-201624/3/2016

[1] 2  »  Trang cuối
Lượt truy cập:

Online:
Đóng