Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Kỳ họp thứ mười bốn
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm:


TTTên văn bảnNgày ban hành
1Báo cáo số 69/BC-HĐND ngày 18/8/2015 của HĐND thị xã về việc đánh giá rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ mười bốn HĐND thị xã khóa III18/8/2015

2Biểu mẫu kèm theo Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 12/8/2015 của HĐND thị xã về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 201512/8/2015

3Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 12/8/2015 của HĐND thị xã về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 201512/8/2015

4Biểu mẫu kèm theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 12/8/2015 của HĐND thị xã về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh dự toán thu-chi Ngân sách năm 201512/8/2015

5Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 12/8/2015 của HĐND thị xã về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh dự toán thu-chi Ngân sách năm 201512/8/2015

6Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 12/8/2015 của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QPAN 6 tháng cuối năm 201512/8/2015

7Biểu mẫu kèm theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 12/8/2015 của HĐND thị xã về việc thông qua Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 201412/8/2015

8Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 12/8/2015 của HĐND thị xã về việc thông qua Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 201412/8/2015

9Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 12/8/2015 của HĐND thị xã về thông qua chương trình hoạt động và giám sát của Thường trực và 02 Ban HĐND thị xã12/8/2015

10Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 12/8/2015 của HĐND thị xã về thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã Tiến Thành12/8/2015

[1] 2  3  4  »  Trang cuối
Lượt truy cập:

Online:
Đóng