Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
kỳ họp thứ mười sáu
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm:


TTTên văn bảnNgày ban hành
1Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 04/01/2016 của TT HĐND thị xã về đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND thị xã khóa III04/01/2016

2Biểu mẫu kèm theo Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND thị xã về kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 201622/12/2015

3Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND thị xã về kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 201622/12/2015

4Biểu mẫu kèm theo Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND thị xã về dự toán thu-chi ngân sách năm 201622/12/2015

5Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND thị xã về dự toán thu-chi ngân sách năm 201622/12/2015

6Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND thị xã về nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 201622/12/2015

7Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 21/12/2015 của HĐND thị xã về việc kế hoạch hoạt động giám sát của Thường trực, 02 Ban HĐND thị xã năm 201621/12/2015

8Thông báo số 117/TB-HĐND ngày 18/12/2015 của TT HĐND thị xã về kết quả kỳ họp thứ mười sáu HĐND thị xã khóa III18/12/2015

9Công văn số 118/HĐND ngày 18/12/2015 của TT HĐND thị xã về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16-HĐND thị xã18/12/2015

10Công văn số 1468/QLĐT-TH ngày 14/12/2015 của phòng QLĐT thị xã về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Thường trực và 02 Ban HĐND thị xã14/12/2015

[1] 2  3  4  »  Trang cuối
Lượt truy cập:

Online:
Đóng