Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Kỳ họp thứ sáu nhiệm kỳ 2016-2021
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm:


TTTên văn bảnNgày ban hành
1Công văn số 151/HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thị xã về đề nghị trả lời bằng văn bản một số ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại kỳ họp thứ sáu HĐND thị xã07/10/2017

2Báo cáo số 150/BC-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thị xã về tổng hợp ý kiến của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã tại phiên họp tổ trước kỳ họp thứ sáu HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2016-202107/10/2017

3Thông cáo số 17/TB-MTTQVN-BTT ngày 22/11/2017 của UBMTTQVN thị xã về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN thị xã năm 201722/11/2017

4Báo cáo số 97/BC-MTTQVN-BTT ngày 22/11/2017 của UBMTTQVN thị xã về việc tổng hợp tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân22/11/2017

5Biểu mẫu kèm theo Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 23/11/2017 của UBND thị xã về việc đề nghị thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018.22/11/2017

6Biểu mẫu kèm theo Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 23/11/2017 của UBND thị xã về việc đề nghị thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018.22/11/2017

7Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 23/11/2017 của UBND thị xã về việc đề nghị thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018.22/11/2017

8Biểu mẫu kèm theo Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 23/11/2017 của UBND thị xã về việc đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.22/11/2017

9Biểu mẫu kèm theo Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 23/11/2017 của UBND thị xã về việc đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.22/11/2017

10Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 23/11/2017 của UBND thị xã về việc đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.22/11/2017

[1] 2  3  »  Trang cuối
Lượt truy cập:

Online:
Đóng