Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Kỳ họp thứ tư nhiệm kỳ 2016-2021
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm:


TTTên văn bảnNgày ban hành
1Báo cáo số 94/BC-HĐND ngày 18/8/2017 của TT HĐND thị xã về rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND thị xã khóa IV18/8/2017

2Công văn số 92/HĐND ngày 17/8/2017 của Thường trực HĐND thị xã về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND thị xã khóa IV.18/8/2017

3Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 08/8/2017 của HĐND thị xã về thông qua dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017.08/8/2017

4Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 08/8/2017 của HĐND thị xã về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 201608/8/2017

5Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 08/8/2017 của HĐND thị xã về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 201808/8/2017

6Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 08/8/2017 của HĐND thị xã về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.08/8/2017

7Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 08/8/2017 của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 201708/8/2017

8Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 07/8/2017 của HĐND thị xã về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Quốc Minh và ông Vương Đức Lâm07/8/2017

9Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 07/8/2017 của HĐND thị xã về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài khóa IV, nhiệm kỳ 2016-202107/8/2017

10Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 07/8/2017 của HĐND thị xã về việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài khóa IV, nhiệm kỳ 2016-202107/8/2017

[1] 2  3  4  »  Trang cuối
Lượt truy cập:

Online:
Đóng