Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tân Bình
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

ĐIỆN THOẠI  DI ĐỘNG   

01 Dương Quốc Hưng
Chủ tịch HĐND
3879.712 0918.212.095
02   Nguyễn Viết Thanh

Phó Chủ tịch HĐND


0973.933.099

 

Lượt truy cập:

Online:
Đóng