Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tân Đồng
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

ĐIỆN THOẠI  DI ĐỘNG   

01
Chủ tịch HĐND
3881.802
02   Trần Đức Sinh

Phó Chủ tịch HĐND

3881.802 0987.883.359

 

Lượt truy cập:

Online:
Đóng