Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tân Phú
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

ĐIỆN THOẠI  DI ĐỘNG   

01 Nguyễn Văn Sáu
Chủ tịch HĐND
3881.930 0918.915.681
02   Vũ Huy Thắng

Phó Chủ tịch HĐND

3887.950

 

Lượt truy cập:

Online:
Đóng