Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tân Thành
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

ĐIỆN THOẠI  DI ĐỘNG   

01 Trương Tấn Việt
Chủ tịch HĐND
3814.212 0984.510.949
02   Nguyễn Văn Đồng

Phó Chủ tịch HĐND

3814.212 01677.080.512

 

Lượt truy cập:

Online:
Đóng