Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tân Thiện
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

ĐIỆN THOẠI  DI ĐỘNG   

01 Nguyễn Hữu Hà
Chủ tịch HĐND
3862.123 0918.915.681
02   Nguyễn Thị Tươi

Phó Chủ tịch HĐND

3862.123

 

Lượt truy cập:

Online:
Đóng