Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tân Xuân
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

ĐIỆN THOẠI  DI ĐỘNG   

01 Trần Công Vân
Chủ tịch HĐND
3881.851 0917.118.390
02   Phạm Trọng Hòa

Phó Chủ tịch HĐND

3883.347 0919.553.637

 

Lượt truy cập:

Online:
Đóng