Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Thông báo
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm:


TTTên văn bảnNgày ban hành
1Thông báo số 132/TB-HĐND ngày 31/10/2017 của HĐND thị xã về Phân công nhiệm vụ trong Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã các Phó Ban Chuyên trách Hội đồng nhân dân thị xã và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.31/10/2107

2Thông báo số 43/TB-HĐND ngày 06/6/2017 của TT HĐND thị xã về kết luận của ông Phạm Quốc Minh-CT HĐND thị xã tại Hội nghị giao ban công tác HĐND thị xã lần 2 nhiệm kỳ 2016-202106/6/2017

3Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 08/5/2017 của TT HĐND thị xã về kết luận của Chủ tịch HĐND thị xã tại cuộc họp TT HĐND thị xã định kỳ tháng 4/201708/7/2017

4Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 07/4/2017 của HĐND thị xã về kết luận của Chủ tịch HĐND thị xã tại cuộc họp Thường trực HĐND thị xã định kỳ tháng 3/201707/4/2017

5Thông báo số 98/TB-HĐND ngày 09/11/2015 của TT HĐND thị xã về kết luận của ông Phạm Quốc Minh-Chủ tịch HĐND thị xã tại Hội nghị giao ban công tác HĐND thị xã lần II/201509/11/2015

6Thông báo số 51/TB-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND thị xã về kết luận của ông Phạm Quốc Minh-CT HĐND thị xã tại Hội nghị giao ban công tác HĐND lần I/201508/7/2015

Lượt truy cập:

Online:
Đóng