Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Thường trực
Ban Pháp chế HĐND thị xã họp thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND 04 xã-phường. (11/7/2018)

 Sáng ngày 04/7/2018, ông Nguyễn Sỹ Nhật-Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã-phường; tham dự cuộc họp có: Các Phó Chủ tịch HĐND&UBND thị xã; Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thị xã; lãnh đạo Ban KT-XH HĐND thị xã; lãnh đạo các đơn vị, phòng-ban chức năng có liên quan và UND các xã-phường có liên quan.


Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm:


TTTên văn bảnNgày ban hành
2Thường trực HĐND thị xã họp phiên thường kỳ tháng 8/2017.

3Thường trực HĐND thị xã giám sát công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản tại UBND xã Tiến Hưng và phòng TN&MT thị xã.

Thường trực HĐND thị xã giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh 7 tháng đầu năm 2017 tại UBND xã Tiến Thành. (30/8/2017)

 Sáng ngày 28/8/2017, Thường trực HĐND thị xã do ông Giang Xuân Sơn-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì buổi giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh 7 tháng đầu năm 2017 tại UBND xã Tiến Thành; tham gia đoàn giám sát có: Phó Chủ tịch HĐND, lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; Trưởng, Phó 02 Ban HĐND thị xã và đại diện các đơn vị, phòng-ban thị xã.  

Trong 7 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế, văn hóa-xã hội của xã Tiến Thành tăng trưởng khá, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch UBND thị xã và Nghị quyết HĐND xã giao. Trong đó: Các giải pháp thu ngân sách được đẩy mạnh thực hiện, kết quả thu ngân sách đạt khá so với kế hoạch thị xã giao và HĐND xã thông qua, tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách phát sinh trên địa bàn 7 tháng đầu năm 2017 là 16,102 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôn thôn mới hoàn thành 16/19 tiêu chí; triển khai thực hiện vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông theo cơ chế đặc thù được 61 tuyến đường, với tổng kinh phí 13,3 tỷ đồng. Các chính sách về an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt. Đào tạo nghề cho 226 lao động, đạt 90,4% KH và giới thiệu, giải quyết việc làm cho 380 lao động đạt 95% KH; chất lượng giáo dục-đào tạo, y tế được nâng lên. Công tác tuyên truyền bề nổi phục vụ các ngày Lễ, Tết được tổ chức phong phú, hiệu quả, các hoạt động văn hóa văn nghệ-thể dục thể thao được đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tích tốt. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại-tố cáo có chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị đảm bảo ổn định; quốc phòng được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc chấp hành quy định trên lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường một số hộ dân còn hạn chế; tình trạng xây dựng nhà sai phép, không phép, xây dựng trong khu quy hoạch, lấn chiếm hành lang vỉa hè để kinh doanh buôn bán còn xảy ra và chưa được xử lý kịp thời; thu qũy phòng chống thiên tai đạt tỷ lệ thấp. Tiến độ triển khai thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo chậm (giảm 4/13 hộ, đạt 30,7% kế hoạch). Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, trong đó tình hình sử dụng ma túy vẫn còn xảy ra. 


HĐND phường Tân Đồng tổ chức kỳ họp thứ sáu, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. (30/8/2017)

Ngày 24/8/2017, HĐND phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ sáu; về dự kỳ họp có ông Nguyễn Hữu Hường-Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đại biểu HĐND thị xã được bầu trên địa bàn phường; 24/25 đại biểu HĐND phường Tân Đồng; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể của phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Trưởng các khu phố và đại diện cử tri các khu phố. 


6Đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ tư HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

7Thường trực HĐND thị xã họp thông qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND thị xã khóa IV.

8Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thị xã tiếp xúc với cử tri tại xã Tiến Hưng sau kỳ họp thứ tư.

9Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thị xã tiếp xúc với cử tri phường Tân Phú.

10Hội đồng nhân dân phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài tổ chức kỳ họp thứ năm, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

[1] 2  3  4  »  Trang cuối
Lượt truy cập:

Online:
Đóng