Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Thường trực
Ban Pháp chế HĐND thị xã họp thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND 04 xã-phường.
(11/7/2018)

 Sáng ngày 04/7/2018, ông Nguyễn Sỹ Nhật-Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã-phường; tham dự cuộc họp có: Các Phó Chủ tịch HĐND&UBND thị xã; Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thị xã; lãnh đạo Ban KT-XH HĐND thị xã; lãnh đạo các đơn vị, phòng-ban chức năng có liên quan và UND các xã-phường có liên quan.

 

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Qua báo cáo kết quả giám sát, được sự quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất của UBND thị xã, sự phối hợp của các phòng-ban thị xã và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cùng với sự điều hành năng động của UBND xã-phường và nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức nên trong thời gian qua, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã-phường cơ bản triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; công tác triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Kết quả, thực hiện (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2018), phần lớn hồ sơ trên các lĩnh vực Lao động-TB&XH, đất đai, Tư pháp-Hộ tịch... được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã-phường giải quyết đúng hẹn cho người dân, cụ thể như sau: UBND phường Tân Phú tiếp nhận và trả kết quả đúng hẹn 9.451 hồ sơ; UBND phường Tân Xuân tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn 11.595 hồ sơ; UBND xã Tân Thành tiếp nhận và trả kết quả đúng hẹn 12.564 hồ sơ; UBND phường Tân Đồng tiếp nhận và trả kết quả đúng hẹn 12.365 hồ sơ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã-phường còn một số hạn chế như: Việc trang bị đồng phục cho đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa được thực hiện theo quy định; một số công chức chưa đeo thẻ thường xuyên trong giờ làm việc; hệ thống phần mềm và một số trang thiết bị trang bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã-phường đã bị xuống cấp nhưng chưa được quan tâm sửa chữa, nâng cấp kịp thời phần nào ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân; việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện mô hình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 chưa thực sự được UBND các xã-phường quan tâm thực hiện; việc giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi có một số trường hợp thực hiện còn chậm; việc cấp phôi giấy khai sinh bản chính về cho các xã-phường của phòng Tư pháp thị xã chưa kịp thời nên một số trường hợp người dân phải đi lại nhiều lần để nhận kết quả.

Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã chỉ đạo nâng cấp, hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử phục vụ cho việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; triển khai mô hình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; có giải pháp cải tiến hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết công việc; xây dựng quy chế phối hợp liên thông giải quyết ba thủ tục hành chính là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thể Bảo hiểm Y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế; Văn phòng HĐND&UBND thị xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã-phường, kịp thời nắm bắt và xử lý các thông tin kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, định kỳ có kế hoạch kiểm tra việc khai thác, sử dụng, bảo dưỡng các trang thiết bị và có biện pháp sửa chữa, bảo hành, nâng cấp khi cần thiết; UBND các xã-phường có phương án khai thác, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các trang thiết bị đã được UBND thị xã cấp cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân theo chỉ đạo của UBND thị xã và trang bị đồng phục cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Tác giả: Anh Mỹ

                                 Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

 

Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  4  »  Trang cuối
Bài viết mới nhất
Lượt truy cập:

Online:
Đóng