Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Thường trực
Thường trực HĐND thị xã giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh 7 tháng đầu năm 2017 tại UBND xã Tiến Thành.
(30/8/2017)

 Sáng ngày 28/8/2017, Thường trực HĐND thị xã do ông Giang Xuân Sơn-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì buổi giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh 7 tháng đầu năm 2017 tại UBND xã Tiến Thành; tham gia đoàn giám sát có: Phó Chủ tịch HĐND, lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; Trưởng, Phó 02 Ban HĐND thị xã và đại diện các đơn vị, phòng-ban thị xã.  

Trong 7 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế, văn hóa-xã hội của xã Tiến Thành tăng trưởng khá, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch UBND thị xã và Nghị quyết HĐND xã giao. Trong đó: Các giải pháp thu ngân sách được đẩy mạnh thực hiện, kết quả thu ngân sách đạt khá so với kế hoạch thị xã giao và HĐND xã thông qua, tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách phát sinh trên địa bàn 7 tháng đầu năm 2017 là 16,102 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôn thôn mới hoàn thành 16/19 tiêu chí; triển khai thực hiện vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông theo cơ chế đặc thù được 61 tuyến đường, với tổng kinh phí 13,3 tỷ đồng. Các chính sách về an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt. Đào tạo nghề cho 226 lao động, đạt 90,4% KH và giới thiệu, giải quyết việc làm cho 380 lao động đạt 95% KH; chất lượng giáo dục-đào tạo, y tế được nâng lên. Công tác tuyên truyền bề nổi phục vụ các ngày Lễ, Tết được tổ chức phong phú, hiệu quả, các hoạt động văn hóa văn nghệ-thể dục thể thao được đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tích tốt. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại-tố cáo có chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị đảm bảo ổn định; quốc phòng được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc chấp hành quy định trên lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường một số hộ dân còn hạn chế; tình trạng xây dựng nhà sai phép, không phép, xây dựng trong khu quy hoạch, lấn chiếm hành lang vỉa hè để kinh doanh buôn bán còn xảy ra và chưa được xử lý kịp thời; thu qũy phòng chống thiên tai đạt tỷ lệ thấp. Tiến độ triển khai thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo chậm (giảm 4/13 hộ, đạt 30,7% kế hoạch). Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, trong đó tình hình sử dụng ma túy vẫn còn xảy ra. 

 

 

 

 

 

Toàn cảnh buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Giang Xuân Sơn-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Tiến Thành và tán thành với những phương hướng nhiệm vụ mà xã Tiến Thành đã nêu trong những tháng cuối năm 2017. Đồng thời, đề nghị xã Tiến Thành bám sát các chỉ tiêu mà UBND thị xã và Nghị quyết của HĐND xã đã đề ra năm 2017 tập trung chỉ đạo, đôn đốc các ban-ngành phường triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể: Tập trung chỉ đạo, rà soát lại các chỉ tiêu đạt thấp, đề ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý đô thị theo thẩm quyền quy định; kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đồng thời đôn đốc thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt hành chính; giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị và tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành 19/19 tiêu chí. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xét tuyển, giao quân năm 2018 đảm bảo chỉ tiêu UBND thị xã giao, trong đó có đảng viên cử tuyển; tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cũng đã ghi nhận những kiến nghị của địa phương và sẽ đề nghị UBND thị xã và các phòng-ban chuyên môn có liên quan xem xét, giải quyết. 

Tác giả: Anh Mỹ

                                  Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

File đính kèm:
Tải về
Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  4  »  Trang cuối
Bài viết mới nhất
Lượt truy cập:

Online:
Đóng