Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Thường trực
Thường trực HĐND thị xã họp phiên thường kỳ tháng 8/2017.
(12/9/2017)

 Ngày 08/9/2017, tại phòng họp B-UBND thị xã, ông Giang Xuân Sơn-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì họp phiên thường kỳ tháng 8/2017 đánh giá tình hình hoạt động tháng 8, phương hướng tháng 9/2017; tham dự phiên họp có: Thành viên Thường trực HĐND thị xã; lãnh đạo UBND, UBMTTQVN thị xã; Phó 02 Ban HĐND thị xã, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Trong tháng 8/2017, Thường trực và 02 Ban HĐND thị xã đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, tổ chức tốt các hoạt động theo kế hoạch đề ra như: Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thứ tư HĐND khóa IV; hoàn tất thủ tục hồ sơ đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh và thị xã tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ tư và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri đề nghị UBND thị xã và các ngành chức năng xem xét trả lời; Thường trực, 02 Ban HĐND thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn giám sát đảm bảo theo kế hoạch; tham dự kỳ họp HĐND các xã-phường (kỳ họp giữa năm 2017); tham dự các cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy, UBND, UBMTTQVN thị xã theo thư mời và tham gia các hoạt động khác theo quy chế phối hợp.

 

Thường trực HĐND thị xã họp phiên thường kỳ tháng 8/2017.         

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND thị xã-Giang Xuân Sơn đề nghị Thường trực, 02 Ban HĐND thị xã tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 9 năm 2017, cụ thể: Thường trực, 02 Ban HĐND thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn giám sát và thông qua kết quả giám sát đảm bảo theo kế hoạch; theo dõi, đôn đốc việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ HĐND thị xã và giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân; xây dựng kế hoạch chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ ba giữa Thường trực, 02 Ban HĐND thị xã với Thường trực, 02 Ban HĐND các xã-phường nhiệm kỳ 2016-2021; dự kỳ họp bất thường HĐND các xã-phường nhiệm kỳ 2016-2021, về nội dung: Lấy ý kiến HĐND các xã-phường về việc thành lập thành phố Đồng Xoài và lấy ý kiến HĐND xã Tiến Thành về thành lập thành phố Đồng Xoài và thành lập phường Tiến Thành; chuẩn bị các điều kiện tổ chức cho đại biểu HĐND thị xã khóa IV đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động của HĐND và mô hình phát triển kinh tế-xã hội tại một số huyện, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh phía bắc.

Tác giả: Anh Mỹ

                       Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

 

Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  4  »  Trang cuối
Bài viết mới nhất
Lượt truy cập:

Online:
Đóng