Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tiến Hưng
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

ĐIỆN THOẠI  DI ĐỘNG   

01
Chủ tịch HĐND
3896.938  
02   Đinh Hữu A

Phó Chủ tịch HĐND

3896.938 0987.188.858

 

Lượt truy cập:

Online:
Đóng