Thứ ba, 22 Tháng 10, Năm 2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tiến Thành
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

ĐIỆN THOẠI  DI ĐỘNG   

01 Trịnh Phú Diễn
Chủ tịch HĐND
3814.243 0918.204.395
02   Phan Hoàng Nam

Phó Chủ tịch HĐND

3814.012 0979.322.822

 

Lượt truy cập:

Online:
Đóng